19/02/2021

Z JAKIMI ROSZCZENIAMI PRECIWKO BANKOWI MOGĄ WYSTĄPIĆ KREDYTOBIORCY POSIADAJĄCY TZW. KREDYTY FRANKOWE?

W ostatnim czasie coraz więcej Kredytobiorców, którzy zawarli z Bankami umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego (tzw. kredyty frankowe), decyduje się na skierowanie swoich […]
07/01/2021

ROZSZERZENIE OCHRONY KONSUMENCKIEJ NA PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 1 stycznia 2021 roku ustawodawca zmodyfikował zakres ochrony przysługującej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, znacznie go rozszerzając.Aktualnie, w sytuacji, gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną, […]
07/10/2020

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Pracownicze Plany Kapitałowe (zwane dalej: ,,PPK”) to dobrowolny system prywatnego, długoterminowego oszczędzania, niezależny od ubezpieczeń społecznych, czy innych programów emerytalnych. PPK reguluje ustawa z dnia 4 […]
28/09/2020

Pracownik przywrócony do pracy na mocy wyroku sądu nabywa prawo do urlopu za czas przerwy w zatrudnieniu

W dniu 25 czerwca 2020 r. zapadł bardzo istotny z punktu widzenia relacji pracodawca – pracownik wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wydany w sprawach połączonych C-762/18 i […]
22/09/2020

Błędy medyczne i zasady postępowania

Błąd medyczny to najogólniej mówiąc nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta.  Ustalenie, iż […]
29/08/2020

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za skutki powodzi? Cz. 3

Odwołanie i postępowanie reklamacyjne Jeżeli pomimo wyłuszczenia Państwa racji podczas zgłaszania szkody towarzystwo ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania, mogą Państwo złożyć odwołanie/reklamację. To samo dotyczy sytuacji, gdy […]
26/08/2020

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za śmierć, uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia pasażera

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematu odpowiedzialności przewoźnika lotniczego, tym razem za śmierć, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia pasażera. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konwencji o […]
20/08/2020

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za skutki powodzi? Cz. 2

  W poprzednim artykule dowiedzieli się Państwo, jak ważnym dokumentem w przypadku dochodzenia odszkodowania są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dzisiaj będziemy kontynuować ten wątek i zgodnie z […]
03/08/2020

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za skutki powodzi?

Niestety, ostatnie miesiące nie mogą być uznane za szczególnie szczęśliwe dla mieszkańców naszego kraju. W marcu rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa spowodowała paraliż gospodarki, w maju-czerwcu – […]
30/07/2020

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za zniszczenie, zaginięcie lub uszkodzenie bagażu

Z roku na rok wzrasta liczba osób, które wybierają transport lotniczy, co nierozerwalnie wiąże się z przewozem bagażu, który może ulec zniszczeniu, zaginięciu lub uszkodzeniu. Warto […]
Chcę otrzymać ofertę