22/09/2020

Błędy medyczne i zasady postępowania

Błąd medyczny to najogólniej mówiąc nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta.  Ustalenie, iż […]
29/08/2020

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za skutki powodzi? Cz. 3

Odwołanie i postępowanie reklamacyjne Jeżeli pomimo wyłuszczenia Państwa racji podczas zgłaszania szkody towarzystwo ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania, mogą Państwo złożyć odwołanie/reklamację. To samo dotyczy sytuacji, gdy […]
26/08/2020

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za śmierć, uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia pasażera

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematu odpowiedzialności przewoźnika lotniczego, tym razem za śmierć, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia pasażera. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konwencji o […]
20/08/2020

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za skutki powodzi? Cz. 2

  W poprzednim artykule dowiedzieli się Państwo, jak ważnym dokumentem w przypadku dochodzenia odszkodowania są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Dzisiaj będziemy kontynuować ten wątek i zgodnie z […]
03/08/2020

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za skutki powodzi?

Niestety, ostatnie miesiące nie mogą być uznane za szczególnie szczęśliwe dla mieszkańców naszego kraju. W marcu rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa spowodowała paraliż gospodarki, w maju-czerwcu – […]
30/07/2020

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za zniszczenie, zaginięcie lub uszkodzenie bagażu

Z roku na rok wzrasta liczba osób, które wybierają transport lotniczy, co nierozerwalnie wiąże się z przewozem bagażu, który może ulec zniszczeniu, zaginięciu lub uszkodzeniu. Warto […]
21/07/2020

Potrącenie przez ubezpieczyciela kosztów zaoszczędzonych w szkodach sadowniczych wywołanych gradem

Kwestia ustalania wysokości odszkodowania za szkodę na plantacji owoców dotkniętej gradem budzi wiele kontrowersji. W szczególności dotyczą one potrącania przez zakłady ubezpieczeń tzw. kosztów zaoszczędzonych (nieponiesionych) […]
16/07/2020

Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez pasażera wysiadającego z zaparkowanego pojazdu?

Jedną z najczęściej spotykanych tzw. „szkód parkingowych” jest uszkodzenie sąsiedniego pojazdu przez pasażerów opuszczających samochód zaparkowany obok. W takiej sytuacji pojawia się uzasadnione pytanie czy za takie […]
06/07/2020

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA NA NOWYCH ZASADACH

Od dnia 24 marca 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Założeniem nowelizacji było przede wszystkim uproszczenie zasad ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz skrócenie trwania […]
24/06/2020

Wznowienie postępowania dotyczącego ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości

Obowiązująca od 1997 roku Ordynacja podatkowa zobowiązuje organy podatkowe do wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w przypadku zaistnienia wskazanych tam przesłanek. Jedną z nich jest sytuacja […]
Chcę otrzymać ofertę