24/06/2020

Wznowienie postępowania dotyczącego ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości

Obowiązująca od 1997 roku Ordynacja podatkowa zobowiązuje organy podatkowe do wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w przypadku zaistnienia wskazanych tam przesłanek. Jedną z nich jest sytuacja […]
28/05/2020

Przesłanki dla rozłożenia na raty zasądzonego świadczenia

Pandemia związana z koronawirusem doprowadziła w Polsce do złamania m.in. na rynku handlu i usług, części transportu, turystyki i rozrywki. Dla polskiej gospodarki, nastawionej na konsumpcję […]
25/05/2020

Jak skrócić wielomiesięczne oczekiwania cudzoziemców na uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Do Wojewódzkich Urzędów napływa wiele wniosków od cudzoziemców w sprawach uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Terminy oczekiwania w niektórych przypadkach wydłużają się nawet do […]
21/05/2020

Kontakty rodziców z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej w czasie trwania pandemii

W świetle przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego każdy rodzic ma prawo do kontaktów z dzieckiem i odwrotnie, nawet kiedy został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Kwestia problemów z […]
13/05/2020

Leczenie stomatologiczne w czasie epidemii – jak zadbać o bezpieczeństwo lekarza i pacjenta?

W związku z wprowadzonym na terytorium kraju od dnia 20 marca 2020 roku stanem epidemii, wielu lekarzy dentystów postanowiło o całkowitym zawieszeniu świadczenia usług stomatologicznych lub […]
08/05/2020

Stan epidemii a ważność orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Pomimo kolejnych sygnałów o planowanym „rozmrożeniu” niektórych obszarów gospodarki nie można zapominać, że nadal jesteśmy w trakcie trwania stanu epidemii. Tym samym musimy z jednej strony […]
06/05/2020

Dodatkowa opłata za osobistą wizytę lekarską podczas epidemii

Dodatkowa opłata za osobistą wizytę lekarską podczas epidemii – czy jest zgodna z prawem? W związku z wprowadzonym na terytorium kraju od dnia 20 marca 2020 […]
28/04/2020

Umowy i kontrakty w dobie koronawirusa

Wystąpienie zjawiska epidemii poza utrudnieniem codziennego życia dodatkowo skomplikowała sytuację tych, którzy są stronami różnego rodzaju umów. Zaistniały stan wywiera ogromny wpływ na stosunki umowne, zwłaszcza […]
20/04/2020

Bezpieczeństwo informacji w pracy zdalnej

Od kilku tygodni, w związku z pandemią COVID-19 i narodową kwarantanną, obserwujemy przeniesienie życia i pracy do Internetu. O ile z taką tendencją powoli oswajaliśmy się […]
07/04/2020

Zróbmy wszystko aby stan epidemii nie okazał się końcem biznesu

Pandemia COVID-19 bez wątpienia wprowadziła nieco zamieszania w życie chyba każdego Europejczyka i nie tylko. W dużej mierze dotyczy to sfery zawodowej, stosunków pracownik – pracodawca […]
Chcę otrzymać ofertę