Polityka Prywatności

Polityka prywatności dotyczy wszelkich aspektów przetwarzania danych osobowych w serwisie (dalej
„Serwis”), prowadzonym przez firmę Law4all Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Skoroszewska 5/100 (NIP: 5223168615), zwaną dalej
„Administratorem”, z którym we wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz
skontaktować się również za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@law4all.pl.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Law4all z siedzibą w Warszawie (02-495),
  ul. Skoroszewska 5/100,
 2. Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie
  internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia
  za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać Spółce za pomocą
  formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko,
  numer telefonu i adres e-mail oraz inne informacje podane dobrowolnie przez użytkownika za
  pośrednictwem formularza.
 3. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres
  wskazany w poniższej tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych
  są szczegółowo wskazane w tabeli.

  Cel przetwarzania

Podstawa przetwarzania 

Czas przechowywania

Skutek niepodania danych

Odpowiedź na pytanie przesłane za pomocą formularza

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora

Przez okres 7 lat od ostatniej korespondencji

Brak możliwości wysłania zgłoszenia

Udostępnienie danych przypisanemu podmiotowi w celu przesłania oferty handlowej na wskazany adres email przy wykorzystaniu dowolnych urządzeń komunikacyjnych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby wyrażona poprzez podanie danych kontaktowych i wysłanie zgłoszenia

Do czasu cofnięcia zgody poprzez wysłanie ponownego zgłoszenia lub emaila na adres biuro@law4all.pl, jednak nie dłużej niż 7 lat

Brak możliwości przedstawienia oferty handlowej

 

 1. Podane dane osobowe przekazywane będą następującym odbiorcom:
  a) podmiotom współpracującym z administratorem, w tym podmiotom zajmującym się
  profesjonalną obsługą prawną w celu przedstawienia oferty handlowej;
  b) podmiotom zapewniającym wsparcie z zakresu IT na podstawie zawartych umów
  powierzenia przetwarzania.

 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych
  przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
  a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  c) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
  e) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie
  w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w
  szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach
  profilowania (art. 21 i 22 RODO),
  g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  (art. 7 ust. 3 RODO), poprzez wysłanie maila na adres: biuro@all4all.

 3. Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie
  i zaproponowanie konkretnych usług przez profesjonalny podmiot w danym obszarze branżowym
  i terytorialnym.

 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie jej
  danych osobowych narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia
  można znaleźć pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Zastrzegamy, iż Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd
informacje podane przez osoby korzystające z formularza kontaktowego. W szczególności takie
informacje nie mogą stanowić podstawy dochodzenia roszczeń przeciwko Administratora.

 

Polityka cookies

Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowe przesyłane przez serwer www na Twoje
urządzenie, którego używasz przy korzystaniu z Serwisu.
Ciasteczka zawierają:

 1. Podstawowe informacje na temat strony, z której pochodzą;
 2. Przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej
  następuje połączenie z Serwisu;
 3. Parametry dotyczące czasu przechowywania w pamięci Twojego komputera.
  Serwisu nie pobiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
  w plikach cookies.

Ciasteczka służą nam do:

 1. Zapewnienia prawidłowego działania witryny (niezbędne „sesyjne” pliki cookies);
 2. Zapewnienia bezpieczeństwa („zabezpieczające” pliki cookies np.: odpowiedzialne za wykrywanie
  nadużyć);
 3. Optymalizacji korzystania ze stron internetowych z Serwisu („wydajnościowe” pliki cookie, np.:
  zbierające informacje o sposobie korzystania ze stron Serwisu);
 4. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika,
  w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio
  wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb („funkcjonalne” pliki
  cookies, np.: odpowiedzialne za zapamiętanie Twoich ustawień w zakresie języka, regionu,
  rozmiaru czcionki etc.);
 5. Tworzenia statystyk (są one anonimowe), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wszyscy
  Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
  i zawartości („analityczne” pliki cookies);
 6. Dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
  („reklamowe” pliki cookies).

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies, blokować do nich dostęp innych firm bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Dodatkowo Użytkownik Serwisu może ustawić w Ustawieniach plików cookies zakres zapisywania plików
cookies przez serwer www, jednakże ograniczenia ich stosowania mogą wpłynąć negatywnie na niektóre
funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Korzystając ze stron Serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką

 

Zmiany w polityce prywatności

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone
w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej
Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.

Chcę otrzymać ofertę